Thrustxx  

Engelskt Fullblod ie

Thrust är ett sto som föddes 1936 i Irland.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Thrusts och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Thrust har följande avkommor i hästkatalogen:

Fairwayxx  gb

Engelskt Fullblod

Phalarisxx  gb

Engelskt Fullblod

Polymelusxx  gb

Engelskt Fullblod

Cyllenexx  gb

Engelskt Fullblod

Maid Marianxx  gb

Engelskt Fullblod

Bromusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sainfoinxx  gb

Engelskt Fullblod

Cheeryxx  gb

Engelskt Fullblod

Scapa Flowxx  gb

Engelskt Fullblod

Chaucerxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Canterbury Pilgrimxx  gb

Engelskt Fullblod

Anchoraxx  gb

Engelskt Fullblod

Love Wiselyxx  gb

Engelskt Fullblod

Eryholmexx  gb

Engelskt Fullblod

Sword Playxx  ie

Engelskt Fullblod

Great Sportxx  gb

Engelskt Fullblod

Gallinulexx  gb

Engelskt Fullblod

Isonomyxx  gb

Engelskt Fullblod

Moorhenxx  gb

Engelskt Fullblod

Gondolettexx  gb

Engelskt Fullblod

Loved Onexx  gb

Engelskt Fullblod

Dongolaxx  gb

Engelskt Fullblod

Flash of Steelxx  ie

Engelskt Fullblod

Royal Realmxx  gb

Engelskt Fullblod

Persimmonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sand Blastxx  gb

Engelskt Fullblod

Flaming Vixenxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Amphoraxx  gb

Engelskt Fullblod