Sabhaox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Sabha är ett sto som föddes ca. 1873 i Egypten.

----*----
----*----

Kuriosa

Ex. Sabha El Zarka

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sabhas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Sabha har följande avkommor i hästkatalogen: