Heijerox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Alias Hejir

Heijer är en hingst som föddes 1/1 1889 i Syrien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Heijers och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Heijer har följande avkommor i hästkatalogen: