Morgenland  

Hannoveranare de

Morgenland är ett sto som föddes ca. 1930 i Tyskland.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Morgenland en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

placeholder image
----*----

Avkommor

Morgenland har följande avkommor i hästkatalogen:

Mormone  de

Hannoveranare

Morgenstern  de

Trakehner

Morgengruss

Trakehner

Moerosxx  at

Fullblod

Moba  de

Trakehner

Rica  de

Trakehner

Glückauf

Trakehner

Lusche

Trakehner

Manita  de

Hannoveranare

MacDonald  de

Hannoveranare

Monarchxx

Fullblod

Brunhilde  de

Hannoveranare

Corriera I  de

Hannoveranare

Coriolanxx  fr

Fullblod

Parthei  de

Hannoveranare

Aminkata  de

Hannoveranare

Alcantara I  de

Hannoveranare

Aland  de

Hannoveranare

Alnok  de

Hannoveranare

Sto efter Nordländer  de

Hannoveranare

Chlorinde  de

Hannoveranare

Colorist  de

Hannoveranare

Schneeflocke  de

Hannoveranare

Lovetza  de

Hannoveranare

Lorlot  de

Hannoveranare

Lorval  de

Hannoveranare

Sto efter Wilrod  de

Hannoveranare

Sto efter Schah  de

Hannoveranare

Schah  de

Hannoveranare

Almoda  de

Hannoveranare