Rose Leavesxx  

Engelskt Fullblod us

Rose Leaves är ett sto som föddes 1916 i USA och dog 1939. Hon blev 23 år gammal.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Rose Leavess och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Rose Leaves en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Rose Leaves en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Rose Leaves en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Rose Leaves en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Rose Leaves har följande avkommor i hästkatalogen:

Ballotxx  us

Engelskt Fullblod

Voterxx  gb

Engelskt Fullblod

Friars Balsamxx  gb

Engelskt Fullblod

Hermitxx  gb

Engelskt Fullblod

Flower Of Dorsetxx

Engelskt Fullblod

Mavourneenxx  gb

Engelskt Fullblod

Barcaldinexx  ie

Engelskt Fullblod

Gaydenexx  gb

Engelskt Fullblod

Ceritoxx  gb

Engelskt Fullblod

Lowland Chiefxx

Engelskt Fullblod

Lowlanderxx

Engelskt Fullblod

Bathildexx  gb

Engelskt Fullblod

Merry Dancexx  gb

Engelskt Fullblod

Doncasterxx  gb

Engelskt Fullblod

Highland Flingxx  gb

Engelskt Fullblod

Colonialxx  gb

Engelskt Fullblod

Trentonxx  nz

Engelskt Fullblod

Musketxx  gb

Engelskt Fullblod

Toxophilitexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter West Australianxx  gb

Engelskt Fullblod

Frailtyxx  au

Engelskt Fullblod

Goldsbroughxx  au

Engelskt Fullblod

Flora McIvorxx

Engelskt Fullblod

Thankful Blossomxx  gb

Engelskt Fullblod

Paradoxxx

Engelskt Fullblod

Sterlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Casuistryxx  gb

Engelskt Fullblod

The Applexx  gb

Engelskt Fullblod

Hermitxx  gb

Engelskt Fullblod

Black Starxx  gb

Engelskt Fullblod