Salomexx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Selene

Salome är ett sto som föddes 1733 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Salomes och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Salome en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Salome en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Salome en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Salome en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Salome har följande avkommor i hästkatalogen:

Bethells Arabianox

Arabiskt Fullblod

Champion Marexx

Engelskt Fullblod

Grahams Championxx  gb

Engelskt Fullblod

Harpurs Barb

Berber

Sto efter Hautboyxx

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Darley Arabianxx

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Sto efter Old Merlinxx

Engelskt Fullblod

Old Merlinxx

Engelskt Fullblod