Martina  

Trakehner de

Martina föddes 1/1 1956 i Tyskland.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Martina en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt. Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Martina en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag). Det är ett recessivt anlag, så det krävs att det finns två uppsättningar av det för att det ska ge någon effekt. Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----
----*----

Avkommor

Martina har följande avkommor i hästkatalogen:

Humboldt  de

Ostpreussare

Hutten  de

Trakehner

Ararad  de

Trakehner

Jagdheld  de

Trakehner

Ara  de

Trakehner

Hulluch  de

Trakehner

Polarsturm  de

Trakehner

Hausnymphe  de

Trakehner

Bergamotte  de

Ostpreussare

Paradoxxx  de

Fullblod

Christian De Wetxx  gb

Fullblod

Priceless Cherryxx

Fullblod

Beate  de

Ostpreussare

Blanc Becxx

Fullblod

Chansonnette  de

Ostpreussare

Maricca  de

Ostpreussare

Markasit  de

Ostpreussare

Markwart  de

Ostpreussare

Markeur  de

Ostpreussare

Selma  de

Ostpreussare

Harzreise  de

Ostpreussare

Waldersee  de

Ostpreussare

Harzburg  de

Ostpreussare

Moike  de

Ostpreussare

Sklave  de

Ostpreussare

Hubertus  de

Ostpreussare

Sklavin  de

Ostpreussare

Mütterlein  de

Ostpreussare

Markeur  de

Ostpreussare

Sto efter Lindwurm  de

Ostpreussare