Sahara IIIox  

Arabiskt Fullblod pl

Sahara III är ett sto som föddes ca. 1874 i Polen.

Sahara III föddes upp av Jarczowce.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sahara IIIs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

Sahara III har följande avkommor i hästkatalogen:

Feruk-Chanox  iq

Arabiskt Fullblod

Sahara IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saharaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)