Gazellaox  

Arabiskt Fullblod

Gazella är ett sto som föddes 1840.

----*----
----*----

Kuriosa

Kohejl-Agjus - funnen i öknen av Count Juliusz Dzieduszycki.
Importerad till Jarczowce, Polen 1845.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gazellas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)

Avkommor

Gazella har följande avkommor i hästkatalogen: