Carambaox  PASB 245

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Caramba är ett sto som föddes 1863 i Egypten.

Caramba föddes upp av Gumniska.

----*----
----*----

Kuriosa

Ägd av Guminska

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Carambas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Caramba har följande avkommor i hästkatalogen: