Dajaniaox  GSB 37

Arabiskt Fullblod tr

Dajania är ett sto som föddes 1876 i Turkiet.

Dajania föddes upp av Mohemmed Pasha.

----*----
 • Ras: Arabiskt Fullblod
 • Kön: Sto
 • Färg: brun
 • Tecken: Vänster fram: vit fot
    Höger bak: vit fot
    Vänster bak: vit fot
 • Stofamilj:
  1876tr10 - Dajania, generation 1 (Arab Inoff)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 0 generationer
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Dajanias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Dajania en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Dajania en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Dajania en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Dajania en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Dajania har följande avkommor i hästkatalogen: