Ida  RR 2307

Gotlandsruss se

Ida är ett sto som föddes 1/1 1977 i Sverige.

Ida föddes upp av Karl-Olof Sehlstedt.

----*----
 • Ras: Gotlandsruss
 • Registreringsnummer: 3077IDA1
 • Kön: Sto
 • Mankhöjd: 130.0 cm
 • Färg: brun
 • Tecken: Huvud: stjärn
 • Stofamilj:
  Vesta-familjen, generation 7 (Russ)
 • Hingstlinje:
  Frej, generation 7 (RUSS)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 5 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 0.00%
 • Fullblodsandel, 8 led: 1.17%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 3.58%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Idas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ida en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Ida en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Ida en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ida en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----
----*----

Avkommor

Ida har följande avkommor i hästkatalogen:

Greven  se

Gotlandsruss

Gullding  se

Gotlandsruss

Bodick  se

Gotlandsruss

Botajr  se

Gotlandsruss

Docka  se

Gotlandsruss

Nego  se

Gotlandsruss

Algo  se

Gotlandsruss

Netta  se

Gotlandsruss

Boyan  se

Gotlandsruss

Botajr  se

Gotlandsruss

Bocack  se

Gotlandsruss

Netta  se

Gotlandsruss

Daisy  se

Gotlandsruss

Dolle  se

Gotlandsruss

Dolly  se

Gotlandsruss

Raski  se

Gotlandsruss

Rask  se

Gotlandsruss

Raketen  se

Gotlandsruss

Dollman  se

Gotlandsruss

Isabella  se

Gotlandsruss

Myra  se

Gotlandsruss

Bocack  se

Gotlandsruss

Nella  se

Gotlandsruss

Rita  se

Gotlandsruss

Raketen  se

Gotlandsruss

Dollman  se

Gotlandsruss

Isabella  se

Gotlandsruss

Bojan  se

Gotlandsruss

Skogspysen  se

Gotlandsruss

Nella  se

Gotlandsruss