Ain Busk  

Gotlandsruss se

Ain Busk är ett sto som föddes 1/1 1976 i Sverige.

----*----
 • Ras: Gotlandsruss
 • Kön: Sto
 • Färg: svart
 • Stofamilj:
  Rosa-familjen, generation 10 (Russ)
 • Hingstlinje:
  Gullis, generation 7 (RUSS)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 6 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 0.00%
 • Fullblodsandel, 8 led: 0.39%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 4.54%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Ain Busks och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ain Busk en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Ain Busk en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Ain Busk en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ain Busk en enkel uppsättning av av allelen C från sin mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Ain Busk har följande avkommor i hästkatalogen:

Chaplin  se

Gotlandsruss

Rollo  se

Gotlandsruss

Friskus  se

Gotlandsruss

Dolle  se

Gotlandsruss

Fia  se

Gotlandsruss

Lillstinta  se

Gotlandsruss

Nils Dacke  se

Gotlandsruss

Stina  se

Gotlandsruss

Gisela  se

Gotlandsruss

Gullding  se

Gotlandsruss

Bodick  se

Gotlandsruss

Nego  se

Gotlandsruss

Mona-Lena  se

Gotlandsruss

Raketen  se

Gotlandsruss

Monika  se

Gotlandsruss

Ajda  se

Gotlandsruss

Sven  se

Gotlandsruss

Balder  se

Gotlandsruss

Pysen  se

Gotlandsruss

Freja  se

Gotlandsruss

Isabella  se

Gotlandsruss

Rask  se

Gotlandsruss

Carmensita  se

Gotlandsruss

Anette  se

Gotlandsruss

Raketen  se

Gotlandsruss

Dollman  se

Gotlandsruss

Isabella  se

Gotlandsruss

Anni  se

Gotlandsruss

Klipp  se

Gotlandsruss

Aina  se

Gotlandsruss