Rewbellxx  

Engelskt Fullblod us

Rewbell är ett sto som föddes 12/5 1986 i USA och dog 4/4 2008. Hon blev 22 år gammal.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Rewbells och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Rewbell en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Rewbell en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Rewbell en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Rewbell har följande avkommor i hästkatalogen:

Andy Rewxx  gb

Engelskt Fullblod

Lear Jetxx  gb

Engelskt Fullblod

King's Troopxx  gb

Engelskt Fullblod

Princely Giftxx  ie

Engelskt Fullblod

Equiriaxx  gb

Engelskt Fullblod

Forestellexx  fr

Engelskt Fullblod

Fine Artxx  fr

Engelskt Fullblod

Fine Copyxx  fr

Engelskt Fullblod

Chantel-Goldxx  gb

Engelskt Fullblod

Chantelseyxx  gb

Engelskt Fullblod

Pardalxx  fr

Engelskt Fullblod

Chantagexx  gb

Engelskt Fullblod

Ghaderxx  fr

Engelskt Fullblod

Canotxx

Engelskt Fullblod

Golden Calfxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Bellxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Christopherxx  ie

Engelskt Fullblod

Royal Palmxx  ie

Engelskt Fullblod

Royal Chargerxx  gb

Engelskt Fullblod

Pasquinadexx  gb

Engelskt Fullblod

Halpin's Hillxx  gb

Engelskt Fullblod

Sayajiraoxx  gb

Engelskt Fullblod

Hills of Clarexx  ie

Engelskt Fullblod

Boonahxx  gb

Engelskt Fullblod

Harisxx  fr

Engelskt Fullblod

Adarisxx  fr

Engelskt Fullblod

Hadrialinexx  fr

Engelskt Fullblod

Christmas Creekxx  gb

Engelskt Fullblod

Closeburnxx  gb

Engelskt Fullblod

Mytton Maidxx  gb

Engelskt Fullblod