Bint Samihaox  RAS 133

Arabiskt Fullblod eg

Bint Samiha är ett sto som föddes 1925 i Egypten.

----*----
 • Ras: Arabiskt Fullblod
 • Registreringsnummer: Y18377
 • Kön: Sto
 • Färg: brun
 • Stofamilj:
  1894eg10 - Venus o.a., generation 4 (Arab Inoff)
 • Hingstlinje:
  Barq, generation 8 (AR)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 4 generationer
 • Inavelskoefficient:0.424% (16 led)
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Bint Samihas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Ee/(A)/gg/CC

Avkommor

Bint Samiha har följande avkommor i hästkatalogen:

Kazmeenox  gb

Arabiskt Fullblod

Sotammox  eg

Arabiskt Fullblod

Astraledox  gb

Arabiskt Fullblod

Mesaoudox  eg

Arabiskt Fullblod

Queen Of Sheebaox  sa

Arabiskt Fullblod

Selmaox

Arabiskt Fullblod

Ahmarox  gb

Arabiskt Fullblod

Sobhaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kasimaox  gb

Arabiskt Fullblod

Nakiseox  gb

Arabiskt Fullblod

Mesaoudox  eg

Arabiskt Fullblod

Nefisaox  gb

Arabiskt Fullblod

Kasidaox

Arabiskt Fullblod

Nasr Iox  eg

Arabiskt Fullblod

Makbulaox  eg

Arabiskt Fullblod

Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Samhanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rabdan El Azrakox  eg

Arabiskt Fullblod

Dahmanox  eg

Arabiskt Fullblod

Rabdaox  sa

Arabiskt Fullblod

Om Dalalox  eg

Arabiskt Fullblod

Sabbah Iox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Rogaox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Hadba el Saghiraox  eg

Arabiskt Fullblod

El Halabiox  eg

Arabiskt Fullblod

Saklawi Iox  eg

Arabiskt Fullblod

Halabiaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Hadbaox  eg

Arabiskt Fullblod

Saklawi Iox  eg

Arabiskt Fullblod

Venusox

Arabiskt Fullblod