Arcusox  

Arabiskt Fullblod

Arcus är en hingst som föddes 1947.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Arcuss och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(aA)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Arcus har följande avkommor i hästkatalogen:

Bad Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Afasox  bh

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kuhailan Wadnanox

Arabiskt Fullblod

Kuhailat Afasox

Arabiskt Fullblod

Badox  fr

Arabiskt Fullblod

Diabox

Arabiskt Fullblod

Gueninaox  fr

Arabiskt Fullblod

Cherineox

Arabiskt Fullblod

Thaloulaox  dz

Arabiskt Fullblod

Teczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nizam-Paszox

Arabiskt Fullblod

Nizamox  pl

Arabiskt Fullblod

Achmet Ejubox  pl

Arabiskt Fullblod

Utopjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pojataox  pl

Arabiskt Fullblod

Muzafer-Paszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elsissa IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Frygaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

Oazaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIIox  pl

Arabiskt Fullblod