Ellen Middletonxx  

Engelskt Fullblod gb

Ellen Middleton är ett sto som föddes 1846 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Ellen Middleton en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus G, grey, har Ellen Middleton en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ellen Middleton en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Ellen Middleton har följande avkommor i hästkatalogen:

Bay Middletonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sultanxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Bacchantexx  gb

Engelskt Fullblod

Williamson's Dittoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Mercuryxx  gb

Engelskt Fullblod

Cobwebxx  gb

Engelskt Fullblod

Phantomxx  gb

Engelskt Fullblod

Hambletonianxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Precipitatexx  gb

Engelskt Fullblod

Filagreexx  gb

Engelskt Fullblod

Soothsayerxx  gb

Engelskt Fullblod

Webxx  gb

Engelskt Fullblod

Myrrhaxx  gb

Engelskt Fullblod

Maleck Adelxx  gb

Engelskt Fullblod

Blacklockxx  gb

Engelskt Fullblod

Whitelockxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Corianderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Juniperxx  gb

Engelskt Fullblod

Juniperxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Bessyxx

Engelskt Fullblod

Young Goutyxx

Engelskt Fullblod

Goutyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Dungannonxx  gb

Engelskt Fullblod

Grandifloraxx

Engelskt Fullblod

Sir Harry Dimsdalexx

Engelskt Fullblod

Sto efter Pipatorxx

Engelskt Fullblod