Fataox  

Arabiskt Fullblod fr

Fata är ett sto som föddes 1/1 1890 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Fatas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Fata har följande avkommor i hästkatalogen:

Dahabiox

Arabiskt Fullblod

Fatoumaox

Arabiskt Fullblod

Cheitanox

Arabiskt Fullblod

Aissaox  dz

Arabiskt Fullblod

Adjaliox

Arabiskt Fullblod

Fatoumaox  dz

Arabiskt Fullblod

Bou-Mazaox  dz

Arabiskt Fullblod

Kebiraox  fr

Arabiskt Fullblod