Pärla  RW 707

Welshponny (sekt B) se

Pärla är ett sto som föddes 1/1 1975 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pärlas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

eE/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Pärla har följande avkommor i hästkatalogen:

Cavallo Bolero  se

Welshponny (sekt B)

Elphicks Renegade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Grenadier  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Madog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Gala  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Ruffles

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Cockade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Alltmawr Redwing

Welsh Mountain (sekt A)

Springbourne Ballad   gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Carel  gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Marvel  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Menai Queen Bee

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Coed Coch Berin  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Sandde  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Trissan  se

Welshponny (sekt B)

Horshaga Calypso  se

Welshponny (sekt B)

Rhyd-y-Felin Selwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Rhyd-y-Felin Seren Wyb  gb

Welshponny (sekt B)

Downland White Heather  gb

Welshponny (sekt B)

Downland Serchog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Heather

Welshponny (sekt B)

Belvoir Trinket  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Goblin  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Glyndwr  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Wentworth Silver Cream  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Meifod Tiws  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Tiws  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Meifod Folly  gb

Welsh Mountain (sekt A)