Hussarox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) pl

Hussar är en hingst som föddes 1872 i Polen.

Hussar föddes upp av Janiszówka.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Hussars och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Hussar har följande avkommor i hästkatalogen: