Milka  

Ostpreussare de

Milka är ett sto som föddes 1/1 1860 i Tyskland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Milkas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Milka en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Milka en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Milka en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Milka har följande avkommor i hästkatalogen:

Fritter  de

Trakehner

Nobelmann  de

Trakehner

Ganges  de

Trakehner

Burgsdorffxx  de

Engelskt Fullblod

Galathee  de

Trakehner

Nedromax  de

Angloarabiskt Fullblod

Mickle Fellxx  gb

Engelskt Fullblod

Fulgarax  de

Angloarabiskt Fullblod

Faucette  de

Trakehner

Eurydamus  de

Trakehner

Prätor  de

Trakehner

Gabrielle  de

Trakehner

Fanny  gb

Brittiskt Varmblod

Veronica  de

Trakehner

Redorator  de

Trakehner

Decebal  de

Trakehner

The Cryerxx  gb

Engelskt Fullblod

Agallis  de

Trakehner

Toise  de

Trakehner

Isarmo  de

Trakehner

Afanasia  de

Trakehner

Vega  de

Trakehner

Bagdadlyox  ir

Arabiskt Fullblod

Caba  de

Trakehner

Oronocco I  gb

Brittiskt Varmblod

Bella  de

Trakehner