Sto efter Helmsley Turkxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Helmsley Turk är ett sto som föddes 1689.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Sto efter Helmsley Turks och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Sto efter Helmsley Turk en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sto efter Helmsley Turk har följande avkommor i hästkatalogen:

Helmsley Turkxx  gb

Engelskt Fullblod