Sto efter Helmsley Turkxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Helmsley Turk är ett sto som föddes 1689.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sto efter Helmsley Turks och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Sto efter Helmsley Turk har följande avkommor i hästkatalogen:

Helmsley Turkxx  gb

Engelskt Fullblod