Kevisan Park Kentucky Blueox  

Arabiskt Fullblod au

Kevisan Park Kentucky Blue är en hingst som föddes 1/1 1989 i Australien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kevisan Park Kentucky Blues och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Kevisan Park Kentucky Blue har följande avkommor i hästkatalogen:

Talawaox  au

Arabiskt Fullblod

Al Karim Sirhalimaox  us

Arabiskt Fullblod

Ansata Ibn Halimaox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Halimaox

Arabiskt Fullblod

Sirhabbaox  us

Arabiskt Fullblod

Sirechoox  us

Arabiskt Fullblod

Habbaox  us

Arabiskt Fullblod

Mirayaox  au

Arabiskt Fullblod

Crystal Fireox  gb

Arabiskt Fullblod

Dargeeox  gb

Arabiskt Fullblod

Rosinellaox  gb

Arabiskt Fullblod

Fantasyox  au

Arabiskt Fullblod

Count Manillaox  gb

Arabiskt Fullblod

Scherzadeox

Arabiskt Fullblod

Arabesque Stardustox  au

Arabiskt Fullblod

Abiramox  nl

Arabiskt Fullblod

Noranox  nl

Arabiskt Fullblod

Oranox  gb

Arabiskt Fullblod

Nerinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Rythouraox  nl

Arabiskt Fullblod

Rythalox  nl

Arabiskt Fullblod

Tehouraox

Arabiskt Fullblod

Hestiaox

Arabiskt Fullblod

Jedranox

Arabiskt Fullblod

Prince Nejdox  au

Arabiskt Fullblod

Salamaox

Arabiskt Fullblod

Alaga Maidox

Arabiskt Fullblod

Aladdinox

Arabiskt Fullblod

Anagaox  au

Arabiskt Fullblod