Akimox  

Arabiskt Fullblod fr

Akim är en hingst som föddes 9/3 1989 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Akims och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

eE/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Akim har följande avkommor i hästkatalogen:

Habdurox  fr

Arabiskt Fullblod

Badr Bedurox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Bint Muniraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Muniraox  pl

Arabiskt Fullblod

Habaneraox  pl

Arabiskt Fullblod

Woskox  pl

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  _su

Arabiskt Fullblod

Worsklaox  pl

Arabiskt Fullblod

Harmoniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Harfaox  pl

Arabiskt Fullblod

Marie Juanaox  fr

Arabiskt Fullblod

Navarox  _su

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Novinkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Noviznaox  _su

Arabiskt Fullblod

Marie Claireox  se

Arabiskt Fullblod

Enganoox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleuzisox  pl

Arabiskt Fullblod

Engracjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Fordaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Forexiaox  se

Arabiskt Fullblod