Flying Duchessxx  

Engelskt Fullblod gb

Flying Duchess är ett sto som föddes 1/1 1853 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Flying Duchess en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Flying Duchess en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Flying Duchess en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Flying Duchess en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Flying Duchess har följande avkommor i hästkatalogen:

The Flying Dutchmanxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Middletonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sultanxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Bacchantexx  gb

Engelskt Fullblod

Cobwebxx  gb

Engelskt Fullblod

Phantomxx  gb

Engelskt Fullblod

Filagreexx  gb

Engelskt Fullblod

Barbellexx  gb

Engelskt Fullblod

Sandbeckxx  gb

Engelskt Fullblod

Cattonxx  gb

Engelskt Fullblod

Orvillinaxx

Engelskt Fullblod

Dariolettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Amadisxx

Engelskt Fullblod

Selimaxx  gb

Engelskt Fullblod

Meropexx  gb

Engelskt Fullblod

Voltairexx  gb

Engelskt Fullblod

Blacklockxx  gb

Engelskt Fullblod

Whitelockxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Corianderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Phantomxx  gb

Engelskt Fullblod

Phantomxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Overtonxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Juniperxx  gb

Engelskt Fullblod

Juniperxx  gb

Engelskt Fullblod

Whiskeyxx  gb

Engelskt Fullblod

Jenny Spinnerxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Virginxx  gb

Engelskt Fullblod