Lotta  RR 179

Gotlandsruss se

Lotta är ett sto som föddes 1916 i Sverige och dog 1934. Hon blev 18 år gammal.

Lotta föddes upp av E. Hägg.

----*----
 • Ras: Gotlandsruss
 • Kön: Sto
 • Mankhöjd: 123.0 cm
 • Färg: brun
 • Stofamilj:
  Rosa-familjen, generation 3 (Russ)
 • Hingstlinje:
  Gullis, generation 2 (RUSS)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 2 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 6.25%
 • Fullblodsandel, 8 led: 9.38%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 9.38%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Lottas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Lotta en enkel uppsättning av av allelen E från sin far (svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Lotta en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Lotta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Lotta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Utmärkelser

Lotta har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Lotta har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Sara F&aouml;delseland se S f.1924 (†1948)
  Gotlandsruss
  Stambok: RR 205
  sv
  e. Reform
   A
 • Ada F&aouml;delseland se S f.1926
  Gotlandsruss
  Stambok: RR 214
  mbr
  e. Reform
 • Loty F&aouml;delseland se S f.1932
  Gotlandsruss
  Stambok: RR 244
  br
  e. Algo
Ejmund  se

Gotlandsruss

Gullis  se

Gotlandsruss

Gera  se

Gotlandsruss

Olle  se

Gotlandsruss

Gera  se

Gotlandsruss

Olle  se

Gotlandsruss

Syrisk hingst från Aleppoox

Arabiskt Fullblod

Russ-sto vid Liffride  se

Gotlandsruss

Rosita  se

Gotlandsruss

Skote  se

Gotlandsruss

Rosa  se

Gotlandsruss

Fiasdotter

Gotlandsruss