Sto efter Black Overton  

Hackney

Sto efter Black Overton är ett sto som föddes ca. 1841.

----*----
 • Ras: Hackney
 • Kön: Sto
 • Hingstlinje:
  Darley Arabian, generation 12 (FLB)
  -> Eclipse, generation 8 (FLB)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 3 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 43.75%
 • Fullblodsandel, 8 led: 54.69%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 54.69%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Sto efter Black Overtons och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Sto efter Black Overton en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Sto efter Black Overton en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sto efter Black Overton har följande avkommor i hästkatalogen:

Black Overton

Hackney

Alexanderxx

Engelskt Fullblod

Plenipotentiaryxx  gb

Engelskt Fullblod

Emiliusxx  gb

Engelskt Fullblod

Harrietxx  gb

Engelskt Fullblod

Bodicexx

Engelskt Fullblod

Langarxx  gb

Engelskt Fullblod

Staysxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Guildford

Hackney

Guildford

Hackney

Sto efter Woldsman

Hackney

Woldsman

Hackney

Cooks Trotting Mare

Hackney

Templemans Creeper

Hackney

Wrights Creeper

Hackney

Wroot's Pretender  gb

Hackney

Sto efter Hero

Hackney

Sto efter Lord Fitzwilliams Blacklegs

Hackney

Lord Fitzwilliams Blacklegsxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Ponteland

Okänd rastillhörighet

Pontelandxx

Engelskt Fullblod

Waxyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Trip

Okänd rastillhörighet

Trip

Okänd rastillhörighet

Sto efter Richard Wells Horse

Okänd rastillhörighet