Old Bowxx  

Engelskt Fullblod

Old Bow är ett sto som föddes 1883.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Old Bow en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Old Bow en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Old Bow en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Old Bow har följande avkommor i hästkatalogen:

Beauclercxx  gb

Engelskt Fullblod

Rosicrucianxx  gb

Engelskt Fullblod

Beadsmanxx  gb

Engelskt Fullblod

Weatherbitxx  gb

Engelskt Fullblod

Mendicantxx  gb

Engelskt Fullblod

Madame Eglentinexx  gb

Engelskt Fullblod

Cowlxx  gb

Engelskt Fullblod

Diversionxx  gb

Engelskt Fullblod

Bonny Bellxx  gb

Engelskt Fullblod

Voltigeurxx  gb

Engelskt Fullblod

Voltairexx  gb

Engelskt Fullblod

Martha Lynnxx  gb

Engelskt Fullblod

Queen Maryxx  gb

Engelskt Fullblod

Gladiatorxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Plenipotentiaryxx

Engelskt Fullblod

Dresden Chinaxx  gb

Engelskt Fullblod

Highbornxx  gb

Engelskt Fullblod

Gladiateurxx  fr

Engelskt Fullblod

Monarquexx  fr

Engelskt Fullblod

Miss Gladiatorxx

Engelskt Fullblod

Fille De Lairxx  fr

Engelskt Fullblod

Faugh-A-Ballaghxx  ie

Engelskt Fullblod

Paulinexx  fr

Engelskt Fullblod

Fortressxx

Engelskt Fullblod

Citadelxx  gb

Engelskt Fullblod

Stockwellxx  gb

Engelskt Fullblod

Sortiexx  gb

Engelskt Fullblod

Gentle Kittyxx

Engelskt Fullblod

Orlandoxx  gb

Engelskt Fullblod

Game Lassxx  gb

Engelskt Fullblod