Starxx  

Engelskt Fullblod gb

Star är ett sto som föddes 1887 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Star en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Star en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Star en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Star har följande avkommor i hästkatalogen:

Thurioxx  gb

Engelskt Fullblod

Cremornexx  gb

Engelskt Fullblod

Parmesanxx  gb

Engelskt Fullblod

Sweetmeatxx  gb

Engelskt Fullblod

Gruverexx

Engelskt Fullblod

Rigolbochexx  gb

Engelskt Fullblod

Rataplanxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Gardhamxx

Engelskt Fullblod

Veronaxx  gb

Engelskt Fullblod

Orlandoxx  gb

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Vulturexx  gb

Engelskt Fullblod

Iodinexx

Engelskt Fullblod

Ionxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Sir Herculerxx

Engelskt Fullblod

Meteorxx  gb

Engelskt Fullblod

Thunderboltxx  gb

Engelskt Fullblod

Stockwellxx  gb

Engelskt Fullblod

The Baronxx  ie

Engelskt Fullblod

Pocahontasxx  gb

Engelskt Fullblod

Cordeliaxx  gb

Engelskt Fullblod

Red Deerxx

Engelskt Fullblod

Emiliaxx

Engelskt Fullblod

Dutyxx  gb

Engelskt Fullblod

Riflemanxx  gb

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Camp Followerxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Sleight Of Handxx  gb

Engelskt Fullblod

Sleight of Handxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bay Middletonxx  gb

Engelskt Fullblod