Polly  

Welsh Cob (sekt D)

Polly är ett sto som föddes ca. 1909.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Pollys och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus A, agouti, har Polly en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Polly en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Polly har följande avkommor i hästkatalogen:

Welsh Flyer

Welsh Cob (sekt D)

Welsh Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Cymro LLwyd  gb

Welsh Cob (sekt D)

Crawshay Arabian

Berber

Brown

Welsh Cob (sekt D)

Bay

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Comet  gb

Hackney

Sto efter Comet Bach

Welsh Cob (sekt D)