Doniaox  

Arabiskt Fullblod pl

Donia är ett sto som föddes 1933 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Donias och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

Donia har följande avkommor i hästkatalogen:

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Adjouzox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Szueiman Sbahox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Samriox

Arabiskt Fullblod

Szueiman Sbahox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiyahox

Arabiskt Fullblod

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Adjuzeox

Arabiskt Fullblod

Schecha Gehelt El Adjuzox

Arabiskt Fullblod

Koheilan II-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

91 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

41 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

153 Jussufox

Arabiskt Fullblod