Forest Blackberry  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Forest Blackberry är ett sto som föddes 1911 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Forest Blackberrys och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Forest Blackberry en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Forest Blackberry en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Forest Blackberry en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Forest Blackberry en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Forest Blackberry har följande avkommor i hästkatalogen:

Moordale Flyer  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Eiddwen Flyer II  gb

Welshponny (sekt B)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Old Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Sto efter Welsh Jack

Okänd rastillhörighet

Black Bess

Welsh Cob (sekt D)

King Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Childers  gb

Welsh Mountain (sekt A)

King Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Old Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

The Pet

Hackney

Berwyn Pansy  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Young Messenger

Welsh Cob (sekt D)

Eiddwen Flyer II  gb

Welshponny (sekt B)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Black Bess

Welsh Cob (sekt D)

Black Bess

Welsh Cob (sekt D)

King Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Black Bess

Welsh Mountain (sekt A)