Justitiaxx  

Engelskt Fullblod fr

Justitia är ett sto som föddes 1896 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Justitias och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Justitia har följande avkommor i hästkatalogen:

Le Sancyxx  fr

Engelskt Fullblod

Atlanticxx  gb

Engelskt Fullblod

Thormanbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Windhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Alice Hawthornxx  gb

Engelskt Fullblod

Hurricanexx  gb

Engelskt Fullblod

Wild Dayrellxx  gb

Engelskt Fullblod

Midiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Gem of Gemsxx  gb

Engelskt Fullblod

Strathconanxx  gb

Engelskt Fullblod

Newminsterxx  gb

Engelskt Fullblod

Souvenirxx  gb

Engelskt Fullblod

Poinsettiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Melbournexx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Hawthornxx  gb

Engelskt Fullblod

The Frisky Matronxx  gb

Engelskt Fullblod

Cremornexx  gb

Engelskt Fullblod

Parmesanxx  gb

Engelskt Fullblod

Sweetmeatxx  gb

Engelskt Fullblod

Gruverexx  gb

Engelskt Fullblod

Rigolbochexx  gb

Engelskt Fullblod

Rataplanxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Gardhamxx  gb

Engelskt Fullblod

Mayfairxx  gb

Engelskt Fullblod

The Marquisxx  gb

Engelskt Fullblod

Stockwellxx  gb

Engelskt Fullblod

Cinizellixx  gb

Engelskt Fullblod

May Queenxx  gb

Engelskt Fullblod

Trumpeterxx  gb

Engelskt Fullblod

May Bellxx  gb

Engelskt Fullblod