Pugnacityxx  

Engelskt Fullblod fr

Pugnacity är ett sto som föddes 1922 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pugnacitys och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Pugnacity har följande avkommor i hästkatalogen:

Gay Crusaderxx  gb

Engelskt Fullblod

Bayardoxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Ronaldxx  gb

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Black Duchessxx  gb

Engelskt Fullblod

Galiciaxx  gb

Engelskt Fullblod

Galopinxx  gb

Engelskt Fullblod

Isolettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Gay Lauraxx  gb

Engelskt Fullblod

Beppoxx  gb

Engelskt Fullblod

Marcoxx  gb

Engelskt Fullblod

Pittixx  gb

Engelskt Fullblod

Galeottiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Galopinxx  gb

Engelskt Fullblod

Agavexx  gb

Engelskt Fullblod

Decagonexx

Engelskt Fullblod

Martagonxx  gb

Engelskt Fullblod

Bend Orxx  gb

Engelskt Fullblod

Doncasterxx  gb

Engelskt Fullblod

Rouge Rosexx  gb

Engelskt Fullblod

Tiger Lilyxx  gb

Engelskt Fullblod

Macaronixx  gb

Engelskt Fullblod

Polly Agnesxx  gb

Engelskt Fullblod

Descaxx  gb

Engelskt Fullblod

Desmondxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

L'Abesse de Jouarrexx  gb

Engelskt Fullblod

High Featherxx

Engelskt Fullblod

Henry of Navarrexx  us

Engelskt Fullblod

High Teaxx

Engelskt Fullblod