Boiariniaxx  

Engelskt Fullblod gb

Boiarinia är ett sto som föddes 1926 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Boiarinias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Boiarinia en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Boiarinia en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Boiarinia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Boiarinia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Boiarinia har följande avkommor i hästkatalogen:

Viceroyxx  ie

Engelskt Fullblod

The Tetrarchxx  ie

Engelskt Fullblod

Roi Herodexx  fr

Engelskt Fullblod

Le Samaritainxx  fr

Engelskt Fullblod

Roxelanexx  fr

Engelskt Fullblod

Vahrenxx  gb

Engelskt Fullblod

Bona Vistaxx  gb

Engelskt Fullblod

Castaniaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sweet Vernalxx  gb

Engelskt Fullblod

Sainfoinxx  gb

Engelskt Fullblod

Springfieldxx  gb

Engelskt Fullblod

Sandaxx  gb

Engelskt Fullblod

Musaxx  gb

Engelskt Fullblod

Martagonxx  gb

Engelskt Fullblod

Palmflowerxx  gb

Engelskt Fullblod

Vilnaxx  gb

Engelskt Fullblod

Voltaxx  gb

Engelskt Fullblod

Valensxx  gb

Engelskt Fullblod

Lavenoxx  gb

Engelskt Fullblod

Valenzaxx

Engelskt Fullblod

Agnes Velasquezxx

Engelskt Fullblod

Velasquezxx  gb

Engelskt Fullblod

Agnes Galliardxx  gb

Engelskt Fullblod

Missovajaxx  fr

Engelskt Fullblod

Chesterfieldxx

Engelskt Fullblod

Wisdomxx  gb

Engelskt Fullblod

Bramblexx  us

Engelskt Fullblod

Diamond Agnesxx

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Golden Agnesxx

Engelskt Fullblod