Ffynon Queen  

Welsh Cob (sekt D)

Ffynon Queen är ett sto som föddes ca. 1896.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Ffynon Queens och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ffynon Queen en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Ffynon Queen en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ffynon Queen en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Ffynon Queen har följande avkommor i hästkatalogen:

Eiddwen Flyer II  gb

Welshponny (sekt B)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Old Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Old Trotting Comet  gb

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Nancy

Welsh Cob (sekt D)

Sto efter Welsh Jack

Okänd rastillhörighet

Welsh Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Black Bess

Welsh Cob (sekt D)

King Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Wonderful Comet

Hackney

Sto efter Old Express

Okänd rastillhörighet

Bess  gb

Welsh Cob (sekt D)

Welsh Jack  gb

Welsh Cob (sekt D)

Cymro LLwyd  gb

Welsh Cob (sekt D)

Crawshay Arabian

Berber

Brown

Welsh Cob (sekt D)

Bay

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Comet  gb

Hackney

Sto efter Comet Bach

Welsh Cob (sekt D)

Macot  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Wild Briton  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)