Antoniaxx  

Fullblod

Antonia är ett sto som föddes 1926.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Antonia en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

----*----

Avkommor

Antonia har följande avkommor i hästkatalogen:

Heroldxx  de

Fullblod

Dark Ronaldxx  ie

Fullblod

Bay Ronaldxx  gb

Fullblod

Hamptonxx  gb

Fullblod

Black Duchessexx

Fullblod

Darkiexx  gb

Fullblod

Thurioxx  gb

Fullblod

Insigniaxx  gb

Fullblod

Hornissexx  de

Fullblod

Ard Patrickxx  gb

Fullblod

St Florianxx

Fullblod

Morganettexx  ie

Fullblod

Hortensiaxx  gb

Fullblod

Ayrshirexx  gb

Fullblod

Beauharnaisxx  gb

Fullblod

Adressexx

Fullblod

Nuagexx

Fullblod

Simonianxx  gb

Fullblod

St Simonxx  gb

Fullblod

Garonnexx  gb

Fullblod

Nephtexx  fr

Fullblod

Flying Foxxx  gb

Fullblod

Fannyxx

Fullblod

Antwortxx  de

Fullblod

Ard Patrickxx  gb

Fullblod

St Florianxx

Fullblod

Morganettexx  ie

Fullblod

Alveolexx  gb

Fullblod

Craftonxx  gb

Fullblod

St Alverexx  gb

Fullblod