Antoniaxx  

Engelskt Fullblod de

Antonia är ett sto som föddes 1/1 1926 i Tyskland.

Antonia föddes upp av Hauptgestüt Altefeld.

----*----
----*----

Kuriosa

Vann Preis der Diana och Deutschen Stutenpreis

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Antonias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Antonia en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Antonia en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Antonia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Antonia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Antonia har följande avkommor i hästkatalogen:

Heroldxx  de

Engelskt Fullblod

Dark Ronaldxx  ie

Engelskt Fullblod

Bay Ronaldxx  gb

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Black Duchessexx  gb

Engelskt Fullblod

Darkiexx  gb

Engelskt Fullblod

Thurioxx  gb

Engelskt Fullblod

Insigniaxx  gb

Engelskt Fullblod

Hornissexx  de

Engelskt Fullblod

Ard Patrickxx  gb

Engelskt Fullblod

St Florianxx

Engelskt Fullblod

Morganettexx  ie

Engelskt Fullblod

Hortensiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Ayrshirexx  gb

Engelskt Fullblod

Beauharnaisxx  gb

Engelskt Fullblod

Adressexx  de

Engelskt Fullblod

Nuagexx  fr

Engelskt Fullblod

Simonianxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Garonnexx  gb

Engelskt Fullblod

Nephtexx  fr

Engelskt Fullblod

Flying Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Fannyxx  fr

Engelskt Fullblod

Antwortxx  de

Engelskt Fullblod

Ard Patrickxx  gb

Engelskt Fullblod

St Florianxx

Engelskt Fullblod

Morganettexx  ie

Engelskt Fullblod

Alveolexx  gb

Engelskt Fullblod

Craftonxx  gb

Engelskt Fullblod

St Alverexx  gb

Engelskt Fullblod