Freeman of Marshwood  RS 122 , SPSB 2526

Shetlandsponny gb

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Freeman of Marshwood's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Freeman of Marshwood stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.