37 Jussufox  

Arabiskt Fullblod hu

1866--20 - Schecha, generation 3 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av 37 Jussuf's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som 37 Jussuf stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.