Marionxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 5, generation 9 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Marion's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Marion stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.