Cavallo Galero  

Welshponny (sekt B) se

1898gb01 - Dane Sally Gray, generation 9 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Cavallo Galero's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Cavallo Galero stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.