Polyanthusxx  

Engelskt Fullblod us

Fullblodsfamilj 5, generation 24 (FB E)
-> 5-f, Sto efter Bajazet, generation 20

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Polyanthus's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Polyanthus stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.