Zulejmaox  

Arabiskt Fullblod pl

Polsk linje 3 (Sahara o.a.), generation 7 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Zulejma's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Zulejma stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.