Champion Marexx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 26, generation 3 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Champion Mare's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Champion Mare stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.