5 Gazalox  

Arabiskt Fullblod hu

Polsk linje 34 (Semrie o.a.), generation 3 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av 5 Gazal's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som 5 Gazal stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.