Sylphide Iox  WEIL 161

Arabiskt Fullblod de

Polsk linje 27 (Murana I o.a.), generation 10 (Arab Pl)
Weil-familj nr 1, generation 10 (Arab W)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Sylphide I's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Sylphide I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.