Ahmarox  

Arabiskt Fullblod gb

1875sa20 - Queen of Sheeba, generation 2 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Ahmar's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Ahmar stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.