91 Jussufox  

Arabiskt Fullblod hu

1852--10 - Hadla, generation 4 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av 91 Jussuf's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som 91 Jussuf stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.