Bonby Bettyxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 8, generation 16 (FB E)
-> 8-k, Tipple Cyder, gen 4 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bonby Betty's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bonby Betty stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.