Queen  WSB 705

Welsh Mountain (sekt A) gb

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Queen's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Queen stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.